Der wilde Gärtner

TV Infotainment Serie, A 2009/10, 11 x 40min, 2.0 HD

Buch und Regie: Florian Kehrer / Ton: Klaus Kellermann, Peter Utvary / Tongestaltung & Filmmischung: Thomas Pötz / Geräuschemacher: Otger Kunert / Musik: Alexander Horstmann & Denk / Produzenten: Markus Pauser, Erich Schindlecker, Roland Düringer